Kövér László válaszlevele Elie Wieselnek: "Nyirő nem volt háborús bűnös"

2012. június 24.

Nyirő József nem volt háborús bűnös, nem volt fasiszta és nem volt antiszemita - hangsúlyozta Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke az Elie Wieselnek írt válaszlevelében, amelyet az amerikai Nobel-békedíjas író irodája juttatott el az MTI washingtoni irodájához helyi idő szerint pénteken. Kövér László a magyar származású (máramarosszigeti születésű - szerk. megj.) íróhoz magyarul írt levelében rámutatott: arra a következtetésre, hogy Nyirő nem volt sem háborús bűnös, sem fasiszta, sem antiszemita, az amerikai, angol és szovjet tábornokokból álló Szövetséges Ellenőrző Bizottság jutott 1945-ben és 1947-ben, amikor a korabeli magyar kommunista belügyminiszter kérését két ízben is elutasította, és megtagadta az emigrációban élő író kiadatását. Kövér a június 21-i keltezésű levélben felhívta Wiesel figyelmét, hogy "a magyarországi kommunista propaganda, fenntartva a vádakat, négy évtizeden keresztül próbálta meg kitörölni Nyirőt a köztudatból", miközben még a Ceauşescu-rendszer is elismert íróként kezelte, mert a hetvenes években nyugdíjtámogatást folyósított az özvegyének. A házelnök egy korabeli budapesti zsidó tudományos és kritikai folyóiratot, a Libanont idézve leszögezte, hogy Nyirő "irodalmi műveiben nem lelhetők fel sem náci eszmék, sem pedig az antiszemitizmus".

"Szeretném remélni, hogy egyetért velem abban, hogy az alkotó emberek alkotásában mindig az alkotás az elsődleges, és a megítélés során nem használható kettős mérce" - írta Kövér László. Megfogalmazása szerint "a székely származású magyar író, Nyirő József nem - bár jelentéktelen, de kétségtelenül tragikusan elhibázott - politikai tevékenysége, hanem irodalmi életműve alapján érdemel tiszteletet".
Párhuzamként hozta fel, hogy "mint ahogy a zsidó származású magyar filozófusnak, Lukács Györgynek sem az 1919-ben betöltött bolsevik komisszár tevékenysége és az 1945 utáni kommunista diktatúra kiépítésében és fenntartásában való jelentő szerepe, hanem iskolateremtő filozófusi munkája miatt jár elismerés". Kövér László rámutatott, hogy miközben Lukácsról utca van elnevezve Budapesten, Nyirőtől még azt is elvitatják, hogy a végakarata szerint a szülőföldjében nyugodhasson. "A megbékélés nem felejtés, hanem megbocsátó emlékezés" - hangoztatta a házelnök.
Kövér László "igazságtalannak és méltánytalannak, ezért elfogadhatatlannak" nevezte Wiesel azon szavait, amelyek szerint "a magyar hatóságok bátorítják a múltban történt tragikus helyzetek és bűnügyek tisztásra mosását", és emlékeztetett rá, hogy 2000-ben Orbán Viktor első kormánya volt az, amely bevezette a holokauszt áldozatainak emléknapját, és határozott arról, hogy Magyarországon Holokauszt Emlékközpont alakuljon. "1944-ben a zsidó honfitársaimra mért csapás a nemzet egészén okozott nehezen gyógyuló sebeket. Ez a seb a nemzet szívén esett (...) Talán már itt az ideje, hogy a borzalom és a rettenet által kizökkentett történelem visszataláljon természetes medrébe. Talán eljött az ideje annak, hogy annyi hazugság, annyi elhallgatás, annyi egyoldalúság után, történelmünket végre egészben lássuk. Talán elmúlt már annyi idő, hogy a sokféle sorsot és szenvedést megértsünk és bevalljunk" - idézte saját, a holokauszt áldozatainak emléknapján 2011-ben elmondott szavait Kövér László, hozzátéve: "ma is így gondolom". A házelnök levelét lezárva megbékélést kívánt "mindannyiunknak".
Elie Wiesel a Kövér Lászlóhoz június 7-i dátummal intézett levelében lemondott a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjéről - amelyet 2004-ben Mádl Ferenc köztársasági elnöktől vett át -, egyebek között azért, mert az Országgyűlés elnöke is részt vett május 27-én a romániai Székelyudvarhelyen "a nyilas eszméket valló erdélyi író", Nyirő József tiszteletére tartott megemlékezésen. A magyar házelnöknek írt rövid, angol nyelvű, június 22-i keltezésű válaszlevelében Elie Wiesel megköszönte Kövér László sorait, amelyeket, mint írta, "nagyon figyelmesen" elolvasott. "Vajon egyetértek-e az Ön Nyirőről alkotott véleményével? Nem. A forrásaim mást mondanak" - írta Wiesel, és kifogásolta, hogy a házelnöki levél nem tért ki az ő Horthy Miklós "megújult csodálatával" kapcsolatos állásfoglalására. Az író reményét fejezte ki, hogy Kövér László nem bánja, ha a levelét közzéteszi az érdeklődést mutató sajtóban. Befejezésül azt írta: elégedett a házelnökkel folytatott eszmecserével.
Az Országgyűlés Hivatala csütörtökön azt közölte az MTI-vel, hogy a házelnök - tekintettel arra, hogy Elie Wiesel sem nyílt levélben fogalmazta meg véleményét - a címzett belátására kívánja bízni, nyilvánosságra hozza-e a válaszlevelet.

MTI

További hírek

<em>Hír szerkesztése</em> Hétfő reggel rengett a föld Arad megyében
Egy hete tartanak a földmozgások.
Hír beküldése
Marius Nistor szakszervezeti vezető szerint attól sem zárkóznak el, hogy a tárgyalások sikertelensége esetén a pedagógusok bojkottálják az év végi vizsgák – a nyolcadikosok képességfelmérő vizsgájának és a középiskolát végzők érettségijének – megtartását.
<em>Hír szerkesztése</em> Döntetlen játszott az UTA az osztályozó első meccsén
Az aradiak őrzik az esélyt az élvonalban maradásra.
<em>Hír szerkesztése</em> Nemzetközi rádióamatőr-találkozót szerveznek Pécskán
MZ/X.
<em>Hír szerkesztése</em> Trianon kiteljesedése napról napra
Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő előadása a békediktátumról és az ukrajnai háborúról.
<em>Hír szerkesztése</em> Tisztelgés Pécskán a nemzet napszámosainak emléke előtt
A temetőben gránit emléktáblák őrzik majd a néhai pedagógusok neveit.
<em>Hír szerkesztése</em> Ennyien iratkoztak be magyar előkészítő osztályba az első szakaszban [AUDIO]
A magyar iskolaválasztást segítik a magyar kormány által nyújtott támogatások és programok.
<em>Hír szerkesztése</em> Elutasítják a kormány ajánlatát, folytatódik a tanügyi sztrájk
Nem kér a szakszervezet a fizetésemelés helyett felajánlott utalványokból.
<em>Hír szerkesztése</em> Késik a váraljai uszoda megnyitása
Made in Arad.
<em>Hír szerkesztése</em> Gyerekfelügyeleti betegszabadság a 7–12 év közötti gyerekek szüleinek
Ez idő alatt a bruttó jövedelmük 85 százalékát kapják meg, amit az államkaszából fizetnek.