Papp Attila: elődeimnek nem sikerült ennyi mindent megvalósítaniuk

2020. szeptember 19.
Látványos fejlődésen mentek át az elmúlt négy évben Nagyiratos község települései. Papp Attila polgármester szerint elődei közül senki nem tudott annyi infrastrukturális beruházást véghez, mint ő, de ehhez természetesen kellett az RMDSZ-es tanácsosok támogatása is. Az elöljáró idén is indul az RMDSZ színeiben a helyhatósági választásokon.
<em>Hír szerkesztése</em> Papp Attila: elődeimnek nem sikerült ennyi mindent megvalósítaniuk
Papp Attila polgármester | Fotó: rmdszarad.ro

– Nyolc éve polgármester úr, mit sikerült megvalósítani Nagyiratos község településein ez idő alatt?

– Komoly fejlesztések történtek, amelyek még nem ért véget, hiszen év végéig folytatódik a munka. Kezdeném azzal, hogy a nagyiratosiak régi vágya, az utcák aszfaltozásával a vége felé járunk. Ez az Országos Helyi Fejlesztések Programja, a PNDL-program keretében készül. A Malom utca burkolata 5,5 méter széles, a többi utca 3,5 méter széles aszfaltburkolatot kapott, aminek a szélei további félméteres kőágyat kaptak a projekt első fázisában. Most azonban éltünk a projekt átalakításának a lehetőségével, vagyis önerőből hozzátettünk további 30 ezer lejt, ezért az összes mellékutca 4 méter széles aszfaltburkolatot kapott. Ezek szerint Nagyiratoson 10,5 kilométer hosszú utca kap aszfaltburkolatot olyan eljárással, hogy egyetlen aszfaltrétegre 6 centis koptatóréteget húzunk, de az alapok annyira szolidak, hogy a ráhúzott burkolat és a koptató a célnak tökéletesen megfelel. Ezzel Nagyiratos utcáinak a 90 százaléka aszfaltburkolattal rendelkezik. Csupán két rövid utca vár még aszfaltozásra, de azoknak a korszerűsítése is tervben van, önerőből fogjuk megvalósítani.

Sikerült aszfaltozni a volt pártfarmnak a bejáratáig: az egykori farmig az út alapját a Nagyiratosi Polgármesteri Hivatal építette meg – tekintve, hogy 2016 a mi tulajdonunkban van –, azzal a feltétellel kötöttünk koncessziós szerződéseket az ott működő magáncégekkel, hogy azok összefogva húzzanak rá aszfaltburkolatot, aminek a költségeit leírhatják az adójukból. A cégek összefogva elvégezték a munkát, tehát ott is épült két kilométer aszfaltút. Itt szeretném megjegyezni: idén még Nagyvarjasnak egy utcájára is aszfaltburkolat kerül, elkészült hozzá a hatástanulmány. A templomtól induló utcára 5 méter széles aszfaltréteg kerül, a szélein 50 centis kőággyal, a másik utcára 4 méter széles burkolat kerül, a szélein 50 centis kőággyal. Ehhez is megvan a pénzünk, tavaly az RMDSZ közbenjárásával egymillió lejt kaptunk a kormánytól, de mi is megtoldottuk önerőből 200 ezer lejjel. A jelzett munkálathoz jóváhagyták a pénzt, csak el kell tudnunk költeni, illetve aszfaltozásra vár még a Nagyiratoson említett két rövid utca, amit önerőből fogunk kivitelezni. Tekintve, hogy Kisvarjas utcája aszfaltos, ha befejezzük a jelzett munkálatokat, elmondhatjuk, hogy Nagyiratos község minden településének az utcáit aszfaltburkolat fedi.

– Ekkora méretű fejlesztéseket elődei közül senki sem tudott végrehajtani…

– Büszke is vagyok rá, és a már említett két kis utca korszerűsítése is azért várat még magára, mert azt önerőből is képesek vagyunk megtenni, hamarosan be is fejezzük. Ugyancsak önerőből fogtunk hozzá a járdáknak a korszerűsítéséhez is 5 évvel ezelőtt. Folyamatosan felszedtük a régi leromlott járdákat, amelyek helyett betonjárdákat öntöttünk. Büszkén jelenthetem ki: Nagyiratoson a járdák 90 százaléka betonozott, Nagyvarjason is egy utcában öntöttünk betonjárdát, valamint Kisvarjas egyik oldalán. Ezzel addig jutottunk, hogy 3-4 év alatt Kisvarjas nélkül 12 kilométer betonjárdát sikerült kialakítanunk.

Elődeim tényleg egy méternyi járdát nem építettek, az én két mandátumom alatt viszont a község, illetve Nagyiratos járdáinak a 90 százaléka megépült. Jövőre, ha minden jól megy, a község összes járdájának az építését befejezzük. Tehát a jelzett tervek miatt is pályázom meg újra a polgármesteri tisztséget. Ugyanakkor a közvilágításnak a korszerűsítését is ezelőtt 5 évvel kezdtük el, aminek a pályázatát ötéves lejárattal készítettük. Az utolsó költségeket idén ki is fizettük, ami azt jelenti: Nagyiratos, Nagyvarjas és Kisvarjas utcáinak minden villanyoszlopán összesen 550 korszerű LED-es világítótest biztosítja az energiatakarékos éjjeli közvilágítást, 505 millió lej beruházással. Újra hozzá kell tennem: az RMDSZ közbenjárására, Arad Megye Tanácsától kapott támogatásból törlesztettük évente a részleteket, idén kifizettük az utolsó hátralékot is.

Ugyanakkor a nagyiratosi kultúrotthonnak a korszerűsítésén is sokat dolgoztunk: négy évvel ezelőtt szereltük be azt a berendezést, ami nyáron hűt, télen viszont fűt. Ugyanilyen berendezést szereltünk a nagyvarjasi kultúrotthonba is, amelyik mellett megépítettük a szabadtéri színpadot, az udvart betonkerítéssel körbekerítettük, de ott még van tennivaló. Ott is odafigyeltünk az iskolaépület állagának a megtartására, az óvoda zökkenőmentes működtetésére. Kialakítottunk egy termet protokollcélokra, de az utcák kőburkolatát is rendszeresen megjavítottuk.

Az utóbbi időben a nagyiratosi konyhát mintegy 40 ezer euró értékű felszereléssel láttuk el. Ez 3×4 méteres hűtőkamrát, burgonyapucoló gépet, két mosogatógépet, hétfajta, ultramodern, rozsdamentes főzőtestet szereztünk be, minden villanyárammal működik, amit egy transzformátorra kötöttünk rá a nagy fogyasztás miatt. Eredetileg a korszerűsítéseket a rendezvények kiszolgálása érdekében tettük, később azonban szociális konyhának is alkalmasak lehetnek, az iskolásokat is elláthatják, esetleg a nyugdíjasokat kiszolgáló szociális szolgáltatások elvégzésére is megfelel. Ez a jövőnek épült, amire mindannyian büszkék lehetünk.

O investiție foarte benefica și importantă pentru viitor , este o BUCĂTĂRIA modernă în căminul cultural din Iratoșu cu...

Közzétette: Attila Papp – 2020. szeptember 16., szerda

Ugyancsak nagy beruházásunk volt a nagyiratosi orvosi rendelő felújítása, ami tetőcserével is járt, illetve a nagyvarjasi orvosi rendelőnek a teljes felújítása, ami a külső mellett teljes belső korszerűsítést is jelentett. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének támogatásával építettünk egy játszóparkot Nagyiratos központjában. Ugyanott mi is szabadidőparkot és játszóteret építettünk, és a jövőben hasonlót tervezünk Nagyvarjasra is. Az iskolaépületeknek a javításával is évente foglalkoztunk, betonkerítéseket, járdákat építettünk mellettük. A futballpályán és környékén sokat dolgoztunk, új öltöző, tribün, öntözőberendezés készült.

– Milyen a kulturális és a közösségi élet a három településen?

– Még sok fejlesztésről beszélhetnénk, de a lakossággal való törődést is fontosnak tartom, ezért ameddig lehetett, rendszeresen szerveztünk kulturális programokat is. Megtartottuk Nagyiratoson a falunapokat, illetve Magyar Napokat is, ugyanakkor Nagyvarjason is rendszeresen megszerveztük a falunapot. A Nagyiratosi Magyar Napokon az utóbbi négy évben jeles sztárvendégeket sikerült szerződtetnünk. Szerepelt nálunk az EDDA, a Beatrice, a Bikini, a TNT stb. A jelzett sztárvendégeket az Arad Megyei Tanács mellett működő Kulturális Központ támogatásával, az RMDSZ közbenjárása nyomán sikerült meghívnunk. Köszönet jár mindnyájuknak, de a környékbeliek is tudhatják: nem sok településnek sikerült vendégül látnia olyan kaliberű sztárvendégeket, akik Nagyiratoson megfordultak.

Egy csapat akinek szívügye NAGYIRATOS KÖZSÉG sorsa !!! Az összefogás most létkérdés !!! Isten óvja Nagyiratost !!

Közzétette: Attila Papp – 2020. szeptember 12., szombat

Rendszeresen támogattuk a Nagyiratoson működő Forray Népdalkört, a Nyugdíjasklubot, illetve amíg működött, a Rozmaring Néptánccsoportot is. Hasonlóképpen a Nagyvarjasi Asszonykórust is rendszeresen támogatjuk. Ugyanakkor a nagyiratosi Horgászszövetséget is folyamatosan támogatjuk, ők gyakran megszervezték a Horgásznapokat. Nagyiratoson évente 600 ezer lejjel segítjük az egyházainkat, ezért a különböző felekezetek templomai rendben vannak. Nagyban hozzájárultunk a Kisvarjas–Dombegyház közötti ideiglenes határátkelő megépítéséhez. Azt szerettük volna, ha végleges határátkelő lett volna, de az eddigi ideiglenes működéssel is bebizonyosodott, hogy ezt igényelték a legtöbben. Továbbra is mindent megteszünk, hogy végleges határátkelővé váljon az említett ideiglenes átjáró.

– Melyek e tervei megválasztása esetén?

– Amint jeleztem, az elkezdett munkákat, az utcák aszfaltozását, a járdák korszerűsítését be akarom fejezni, de a földgáz bevezetését Nagyiratosra is elsőrendű feladatnak tekintem. Azt a Nagyiratoshoz tartozó három település Kisiratossal közösen tervezi, ezért közösen nyújtottunk be egy csatlakozási kérvényt, ami jó úton halad, közben félretettük a pénzt a gázbevezetéshez szükséges hatástanulmánynak az elkészítésére. Ígéreteket kaptunk a kérvénynek a támogatására. Tudtommal a PNDL negyedik kiírása éppen a földgáz bevezetéséről fog szólni. A tanácsban félretettük a pénzt az adminisztratív költségekre, amelyek nem csekély összeget tesznek ki. Várjuk a politikusaink támogatását a szükséges jóváhagyások megszerzéséhez.

– Van szennyvízelvezetés a községben?

– Lemondtuk a régi, saját rendszert, hogy az aradi hálózatra csatlakozhassunk. Sajnos, az lassan halad, de reméljük, Arad Megye Tanácsával közösen egyszerűbb lesz. Ugyancsak a terveink között szerepel a Nagyiratosi Polgármesteri Hivatal épületének a korszerűsítése, egy szintetikus sportpályának az építése, amit akár önerőből is megvalósíthatunk.

– Milyen az oktatás?

– Ami a magyar tagozatot jelenti, fájdalmas számunkra, hogy csak elemi iskola működik a Nagyiratosi Általános Iskolában. Magyar nyelvű óvodai csoport Nagyiratoson kívül Nagyvarjason is létezik, az anyanyelvű gimnáziumi tagozat létrehozására viszont nincs esély, a nagyobb diákjaink Kisiratoson vagy Aradon tanulnak tovább. Legnagyobb fájdalmunk, hogy nagyon kevés a magyar gyermek.

A nagyiratosi iskola és óvoda készen áll az új 2020-2021-es tanév megkezdésére .Sajnos a gyermeklétszám drasztikus...

Közzétette: Attila Papp – 2020. szeptember 9., szerda

Zárszóként elmondanám: az elmúlt nyolc év munkáját megköszönöm a tanács tagjainak, akikkel sokat vitatkoztunk, de ennek ellenére nagyon jó volt a kommunikáció. Az eredményeken meglátszik: ők is megértették, hogy mindent a község települései érdekében tettünk, ezért mellettem voltak. Természetesen köszönöm az RMDSZ tanácsosainak, akik ugyan csupán öten voltak, de a szavuknak nagy súlya volt a döntések meghozatalában. Azt is el kell mondanom, a legtöbb támogatást az RMDSZ közbenjárására kaptuk, de magunknak is nagyon sokat kellett pályáznunk, utánajárnunk, hogy sikeresen fejleszthessük a község településeit. Köszönöm a sorsnak, amiért az eltelt két mandátumban elérhettük az eredményeinket.

  • Comandat de UDMR Org. Jud. Arad, realizat de SC LBC Torrent Studio Srl, cod de identificare unică 23200009.

További hírek

<em>Hír szerkesztése</em> Orban Aradon: fontolgatjuk az éjszakai kijárási tilalmat
A koronavírus-járvány terjedése elleni intézkedésként a kormány fontolgatja az éjszakai kijárási tilalom bevezetését, de előtte megvárják, milyen eredményt hoznak az eddigi korlátozások – jelentette ki szombaton, aradi látogatásán Ludovic Orban miniszterelnök.
<em>Hír szerkesztése</em> Megalakult az aradi és a megyei tanács
Ludovic Orban miniszterelnök helyi autonómiáról és a központosítás lebontásáról beszélt a beiktatáson.
<em>Hír szerkesztése</em> Megszerezte első hazai győzelmét az UTA
A Chindia Târgoviște volt az áldozat.
<em>Hír szerkesztése</em> Bennégett a lakásban egy idős házaspár
Tragédia Ötvenespusztán.
<em>Hír szerkesztése</em> Koronavírus: vörös forgatókönyv lép életbe Aradon
Meghaladta az elmúlt 14 napban a 3 ezreléket a koronavírus-fertőzések aránya.
<em>Hír szerkesztése</em> Megalakult az új képviselőtestület Nagyiratoson
Letette az esküt a harmadik mandátumát kezdő polgármester, Papp Attila.
<em>Hír szerkesztése</em> Online oktatásra térnek át az aradi iskolák [FRISSÍTVE]
Meghaladta a 3 ezreléket a fertőzöttségi arány.
<em>Hír szerkesztése</em> Október 23.: egy egész nemzet mozdult meg [AUDIO]
Az 1956-ot követő egyik legnagyobb koncepciós per a Szoboszlay-per volt.
<em>Hír szerkesztése</em> Ittasan, felfüggesztett jogsival okozott balesetet
Két személy megsérült a belvárosi ütközésben.
<em>Hír szerkesztése</em> Leadta a jelöltlistákat az RMDSZ
A cél a parlamenti mandátum megőrzése.