„Békét csak békés szívvel lehet teremteni”

Pál József Csaba, a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye püspökének karácsonyi üzenetét közöljük az alábbiakban.

Kedves Paptestvérek, kedves Keresztény Testvéreim!

„Dicsőség a magasságban Istennek és béke a földön a jóakaratú embereknek!” - hallgatjuk és énekeljük karácsonykor az angyalok szózatát. Megrendül a szívünk. Aligha lehetne tömörebben összefoglalni azt, amire minden ember vágyik, akkor is, ha nem tudja mindjárt megfogalmazni: a Jóistennel való jó kapcsolatra és a békére. Három pontban szeretnék erről elmélkedni.

1. „Dicsőség a magasságban Istennek!”

A béke valójában következmény, ajándék. Ha Istennel olyan a kapcsolatunk, ami Őt megdicsőíti, akkor békében vagyunk vele, békében vagyunk magunkkal és ez az útja annak, hogy békében legyünk az emberekkel és az egész teremtett világgal is. Ha Isten dicsőségét keressük, békét lelünk, ha magunkat keressük, könnyen konfliktus, háború és pusztulás lesz a vége.

Ma háborúkban szenved sok-sok embertársunk, és tömérdek sokan szenvednek a háborúk következményeitől. Nagyon sokszor békétlenség vesz körül az utcákon is, a munkahelyen, a társadalom különféle helyein. A karácsonyi békeüzenet még nem érte el sok ember szívét, akkor is, ha a karácsonyi díszek csillogása veszi körül őket. Ebben az irányban nekünk is még sok a tennivalónk. Szívünk vágyik az igazi békére, da a béke megteremtésében gyöngének és törékenynek érezzük magunkat. A költővel mi is Istenhez fohászkodunk: „Békíts ki Magaddal s magammal, hiszen Te vagy a Béke"[1]. Szívünk mélyéből jön a fohász a béke Istenéhez. Azt is tapasztaljuk, hogy a körülöttünk lévő világ minél inkább mellékvágányra akarja terelni a Jóistent, annál inkább megtelik békétlenséggel, és még a jóakaratú emberek béketeremtő szándéka is megbicsaklik. Ezért az angyali szózat első fele a béke feltétele: „Dicsőség a magaságban Istennek!” Szükségünk van, hogy Istent dicsőítsük, szükségünk van arra, hogy Istent felismerjük embertásunkban, meglássuk benne az Ő képmását. Csak akkor vállalkozhatunk eredményesen a béke építésére. Szent Iréneusz szavaival: „Isten dicsősége az élő ember”.

2. Békét csak békés szívvel lehet teremteni

A békére törekednünk kell, de a béke ajándék is, következmény. Mi nem tudjuk létre hozni, csak elfogadni ezt a nagy ajándékot. Ezért kell a szívünk megnyíljon Isten felé, hogy az Ő békéje áradjon belénk és az Ő békéje töltse be életünket. „Ha akarod, hogy csend legyen, / Intsél csendre, de csendesen”, mondja a költő (Horváth Imre). Azt akarod, hogy béke legyen, vidd a békét békességes szívvel.

A béke sürgető feladat is, küldetés. „Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.” (Mt 5, 9). Ott kell kezdenünk építeni a békét, ahol élünk, ameddig a hatáskörünk kiterjed. Mária és József békességes élete ott a betlehemi istállóban sugározza a békét, annyira, hogy Jézussal közöttük, a békesség oázisává lesznek.

Kis tettek, apróságok is építhetik a békét, széppé tehetik a karácsonyt, mert széppé tehetik valakinek, vagy valakiknek az életét. Adventi gyertyagyújtás alkalmával gyönyörű találkozókat rendeztek a fiatalok. Meglepett a konkrétságuk. Nem annyira elméletekkel hozakodtak elő, hanem arról beszéltek, hogy ők hogyan tudnák most az Advent folyamán és majd később is tetteikkel, életükkel megmutatni, hogy ők Isten gyermekei, hogyan tudnák az Ő szeretetét, örömét és békéjét sokaknak eljuttatni: segíteni idős, magukra maradt embereken, közeledni olyan kollégához, aki egyre inkább elszigetelődik és így nagy erkölcsi veszélynek teszi ki magát…és folytathatnók…

3. Isten a békét mindenkinek akarja

Egyik püspök ezévi karácsonyi üzenetének ezt a címet adta: Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség a jóakaratú és rosszakaratú embereknek. Azt akarta mondani, hogy mi emberek csak akkor tudunk a béke hírnökei lenni, ha az embereket nem osztjuk jó és rossz kategóriákra, hanem mindenkinek el akarjuk vinni a béke üzenetét és valóságát. Ez őrültségnek tűnik, ha nem tekintünk arra, akit az Atya minden emberhez küldött. És ha Ő eljut az emberekhez, békét hoz, mindenkinek békét teremt. A mi küldetésünk Őt, az Ő dicsőségét elvinni minden embernek. Mindannyian vétettünk már a béke ellen. Mindannyiunknak meg kell térnünk. Erre a belső megtérésre hív meg minket a karácsonykor megszületett Kisded, hogy megajándékozhasson az Ő békéjével. Legyen dicsőség Neki és legyen békesség a földön minden embernek!

Kívánom minden kedves testvéremnek, hogy növekedjünk a közénk megszületett Jézus békét teremtő szeretetében, legyen béke a szívekben és a népek között!

Temesvár, 2022 karácsonyán

✠ József püspök

[1] Ady E.: Imádság háború után.

A rovatból ajánljuk:

A nyaralások miatt zsúfolttá váltak az ország nyugati határátkelői
A nagylaki autópálya-átkelőnél egy óra a várakozási idő a ki- és belépő oldalon egyaránt, annak ellenére, hogy mindkét irányban négy-négy sávon zajlik a személyautók és turistabuszok ellenőrzése. Az országúti határátkelőnél két-két sávon zajlik az ellenőrzés, a várakozási idő 50 perc.
Kirándulás Szent István-napján Budapestre
Fedezik az utazási költségek egy részét.
Megújul a Csiky Gergely Főgimnázium bentlakásának konyhai berendezése [AUDIO]
Az Alma Mater Alapítvány és a magyar kormány támogatásával.
Kamionstopot rendeltek el Arad megye útjain a hőség miatt
A 7,5 tonnánál nagyobb teherautók számára.