Tisztújítás az Alma Mater Alapítványnál

2018. március 10.
Az oktatói-nevelői munka támogatására 1991-ben létrehozott Alma Mater Alapítvány tisztújító küldöttgyűlését tartották meg szombaton az aradi Csiky Gergely Főgimnáziumban.
<em>Hír szerkesztése</em> Tisztújítás az Alma Mater Alapítványnál
Nagy Etelka leköszönő elnök köszöntőbeszéde

Az iskola háttérintézményeként működő civil szervezet tagjai, pártolói, támogatói, az aradi magyar közélet szereplői egy részének részvételével tartott eseményen Nagy Etelka leköszönő elnök köszönte meg az eddigi segítséget a jelenlévőknek, és továbbra is támogatásukat kérte az alapítvány munkájához. Muntean Tibor iskolaigazgató köszöntőjében azt mondta, hogy az alapítványnak „köszönheti az iskola a létét, általa nyer értelmet”, kiemelve, milyen fontos a közösség támogatása a nagy kihívások előtt álló aradi magyar oktatás számára.


Hadnagy Éva

Az Alma Mater Alapítvány egyik fő tevékenysége szociális ösztöndíjak biztosítása az iskola bentlakásában lakó diákoknak, hogy családjaikat minél kevésbé terheljék a kollégiumi költségek. Ebben a Bethlen Gábor Alap biztosítja a pénz nagy részét, de németországi és tengerentúli partnerszervezetek, aradi vállalkozók és magánszemélyek is hozzájárultak-hozzájárulnak a költségekhez. A beszámolót ismertető Hadnagy Éva ügyvezető elnök, az iskola volt igazgatója és jelenlegi kémiatanára szerint kevesen maradtak ugyan a „keresztszülői” programban – azaz, valaki magára vállalja egy-egy gyerek iskoláztatási költségeit –, de azok annál kitartóbbak és önzetlenebbek. Meghatónak nevezte, hogy a közelmúltban egy olyan volt diák jelentkezett támogatónak, aki annak idején kedvezményezettje volt ennek a programnak.

Az alapítvány emellett az iskolai rendezvények, a bentlakási foglalkozások, a délutáni tehetséggondozási programok támogatását vállalta fel, kiadói tevékenysége viszont az utóbbi években a Szövétnek című kulturális szemle megjelentetésére szűkült. Hadnagy Éva megosztotta a hallgatósággal, hogy – a Bethlen Gábor Alapnak és Faragó Péter Arad megyei RMDSZ-es parlamenti képviselőnek köszöhetően – a következő tanévben teljesen ingyenessé teszik a bentlakást, remélve, hogy azokat a vidéki családokat is sikerül ezzel meggyőzni, hogy a Csiky-t válasszák gyerekeik továbbtanulási helyszínéül, akik esetleg az anyagiak miatt döntenének valamelyik – számukra – közelebi román tannyelvű iskola mellett.


Kranowszky-Nagy Andrea
és Ilisie Réka

A beszámolók után az iskola és általában véve az aradi magyar oktatás jövőjét latolgató, a magyar iskolák és tagozatok színvonalát firtató, a magyar közösségi rendezvényektől távolmaradó személyek megszólításának módját találgató vita alakult ki a jelenlévők között, de minden igyekezet és jó szándék ellenére nem lehetett megoldást találni néhány óra alatt arra, amire az elmúlt évek is kevésnek bizonyultak.

Ezek után a leköszönő vezetőség bemutatta az általa javasolt személyeket a kilenctagú új kuratóriumba – Nagy Etelka eddigi elnök, Ilisie Réka fogorvos, Gali Izabella közgazdász, Kranowszky-Nagy Andrea, Magyar Nemzeti Kereskedőház aradi regionális irodájának vezetője, László Ferenc operatőr, Pataky Lehel Zsolt újságíró, Boros Krisztián állatorvos, Vékony Zsolt református lelkipásztor és Ghera Róbert jogász –, és a névsort elfogadta a közgyűlés. A kuratórium tagjai választották meg maguk közül két évre az elnököt Kranowszky-Nagy Andrea és az alelnököt Ilisie Réka személyében. Az alapítvány napi szintű teendőit Hadnagy Éva ügyvezető elnöki minéségben folytatja tovább, segítői Spier Tünde matematikatanár és Kori Edina, az iskola titkárságának munkatársa.

Kranowszky-Nagy Andrea a legfontosabb feladatnak a magyar oktatás jó hírének öregbítését, nimbuszának emelését nevezte, hogy a számos jó példát felmutatva tegyék kecsegtetővé az iskolaválasztáskor elbizonyatalanodó magyar vagy vegyes házasságból származó gyerekek számára az magyar nyelvű képzést.

További hírek

Hír beküldése
Faragó Péter tartott politikai beszámolót, majd nevesítették a kongresszusi jelölteket.
Hír beküldése
Több mint 200 épületre vetik ki januártól a többletadót.
<em>Hír szerkesztése</em> Diákok fotóin az elmúlt száz év változásai
Az aradi múlt és jelen közti átmenet a képeken.
<em>Hír szerkesztése</em> 25 éves a Pécskai Kolping Család
Bánsági és vajdasági „családtagokkal" ünnepeltek.
<em>Hír szerkesztése</em> Erdély és Kelet-Magyarország román megszállása
Vincze Gábor szegedi történész előadása Kisjenőn.
350 ezer lejt kapnak összesen.
<em>Hír szerkesztése</em> 100 év – objektíven keresztül
Az I. világháború vége óta eltelt száz év korszakainak bemutatása - ahogy a diákok látják és láttatják.
<em>Hír szerkesztése</em> Régi hiányosságot pótolna a négy város szövetsége [AUDIÓ]
Bognár Levente szerint nem véletlen, hogy Arad, Temesvár, Nagyvárad és Kolozsvár fogott össze.
<em>Hír szerkesztése</em> Arzenált foglaltak le egy galsai férfinál
Házkutatást végeztek kedden egy 33 éves galsai férfi házaiban, és elképesztő mennyiségű éles és fehérfegyvert találtak. Két revolver (az egyik éles töltényű, a másik gázpisztoly), hozzájuk tartozó 26 csomag töltény, hét jelzőrakéta, 69 különböző méretű és korú kard, szablya, valamint szuronyok és tőrök kerültek el.
<em>Hír szerkesztése</em> Nem erőszak a Pécskai disznótor
Megkóstolhatók a magyar, román, szerb és szlovák konyha hagyományos ízei.